Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

innocentsoul
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viaciarka ciarka
innocentsoul
3929 c85f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viawrazliwa wrazliwa
innocentsoul
6113 7e28 500
innocentsoul
innocentsoul
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaciarka ciarka
6535 eeaa 500

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

June 22 2017

innocentsoul
I kolejny raz powtarzam sobie w myślach...Tęsknić do osoby, która się zmieniła to jak tęsknić za kimś, kto nie żyje. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
innocentsoul
innocentsoul
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaAJK AJK

June 20 2017

innocentsoul
3376 6228 500
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepidemic epidemic
innocentsoul
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakrzysk krzysk
innocentsoul
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viabadblood badblood
innocentsoul
Zarówno pisanie, jak czytanie literatury pozwala człowiekowi załatwić jakiś problem z samym sobą i z otaczającym go światem. Człowiek, powiadał Arystoteles, jest człowiekiem, gdy naśladuje innych, człowiek, powiadał Schiller, jest człowiekiem, gdy się bawi, człowiek, powiada Wolfgang Iser, jest człowiekiem, gdy się bawi w naśladowanie. W każdym z tych - i w masie innych - przypadków człowiek dochodzi do swojego człowieczeństwa gdy używa jakiegoś narzędzia do rozumienia świata. Nieważne jak to narzędzie zdefiniujemy. Może to być malarstwo, teatr lub literatura, może być też - po prostu - język. Ważne jest to, że bez niego człowiek pozostaje bezbronny w obliczu przerastającej go rzeczywistości.
— M.P. Markowski, "Antropologia i literatura"
Reposted fromciarka ciarka
innocentsoul
7374 33ae
Reposted fromnfading nfading viablackandwhite blackandwhite
innocentsoul
7471 e75c 500
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viakrzysk krzysk
innocentsoul
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasarazation sarazation
innocentsoul
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
innocentsoul
innocentsoul
3376 6228 500
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl