Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

innocentsoul
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
innocentsoul
innocentsoul
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
innocentsoul
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
innocentsoul
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viabadblood badblood
innocentsoul
0298 daed 500
Reposted frommyrla myrla viaEtien Etien
innocentsoul
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEtien Etien
innocentsoul
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaEtien Etien
innocentsoul
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien
innocentsoul
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaEtien Etien
innocentsoul
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viasarazation sarazation
innocentsoul
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
innocentsoul
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James – Pięćdziesiąt twarzy Greya
Reposted fromperfectsense perfectsense viabadblood badblood
innocentsoul
0377 67a8
Reposted fromursa-major ursa-major viasarazation sarazation
innocentsoul
6197 c905
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viabadblood badblood
innocentsoul
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
innocentsoul
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk
innocentsoul
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapassionative passionative
innocentsoul
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl