Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

innocentsoul
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
innocentsoul
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 09 2018

innocentsoul
między byciem razem,  a nieistnieniem dla siebie jest dużo wolnej przestrzeni
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
innocentsoul
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
innocentsoul
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaostatni ostatni
innocentsoul
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromlovvie lovvie viabadblood badblood
innocentsoul
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viabadblood badblood
innocentsoul

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku
innocentsoul
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
3206 3563 500

garadinervi:

The Rain People, 1969
Written and Directed by Francis Ford Coppola

Japanese poster

(via)

Reposted fromreckon reckon viaAJK AJK

July 06 2018

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viabadblood badblood
innocentsoul
This morning in Boxley Valley, Arkansas
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabadblood badblood

July 05 2018

innocentsoul
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
9534 25d7
Reposted fromlte lte viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
innocentsoul
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadblood badblood
innocentsoul
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
innocentsoul
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabadblood badblood

July 03 2018

innocentsoul
chciałabym powiedzieć, że nie czekałam na Ciebie - chciałabym umieć nie czekać.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
innocentsoul
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym - nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają - to właśnie jest naturalny proces.
— Osho - "Równowaga ciała i umysłu"
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl