Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viaciarka ciarka
0775 c15e 500

inneroptics:

André Villers - Picasso

Reposted frombackground background viaciarka ciarka
1121 bd85 500

colecciones:

Bob Dylan in his apartament, NYC, NY. – Photo by Ted Russell, 1964. p>

March 25 2017

innocentsoul
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
innocentsoul
7013 f9fa
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
innocentsoul
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalvados calvados
innocentsoul
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
innocentsoul
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viaAmericanlover Americanlover
innocentsoul
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
innocentsoul
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
1534 f420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
1532 3403
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
8172 7be1
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
1529 db47
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
1528 82dc 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
innocentsoul
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
innocentsoul
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viabadblood badblood
innocentsoul
Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę miała poczucie, że jest tak jak nie powinno być.
— zwariować można
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2 viadiedrunk diedrunk
innocentsoul
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viadiedrunk diedrunk
6934 1eae 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl