Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

3686 de4a 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamagdanestor magdanestor
innocentsoul
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka
innocentsoul
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
innocentsoul
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viapouler pouler
innocentsoul
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viapouler pouler
innocentsoul
7735 1112 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasensation sensation

May 24 2017

innocentsoul
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
innocentsoul
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur
innocentsoul
Reposted fromkrzysk krzysk
innocentsoul
Reposted fromkrzysk krzysk
innocentsoul
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

May 23 2017

innocentsoul
1635 b71b 500
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
innocentsoul
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaciarka ciarka
innocentsoul
2505 5001 500
Reposted fromkrzysk krzysk
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
2149 db0d 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viakrzysk krzysk
innocentsoul
wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj trącymi o siebie płytami tektonicznymi, dlatego może lepiej zakończmy ten wieczór zanim się zacznie na dobre
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
innocentsoul
0529 e075 500
Reposted fromkrzysk krzysk
innocentsoul
0962 b874 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl