Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

innocentsoul
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaolalaa olalaa
innocentsoul
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viapassionative passionative
innocentsoul
innocentsoul

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaostatni ostatni
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaostatni ostatni

November 01 2018

innocentsoul
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
innocentsoul
Yellowstone National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaciarka ciarka
innocentsoul
3384 efff
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadogs dogs
innocentsoul
5565 cca1 500
Stambuł, 1982 fot. Ara Güler
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
innocentsoul
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaciarka ciarka
innocentsoul
Uznaliśmy, że jesteśmy dla siebie, że warto, mimo że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. Podobają nam się zupełnie różne rzeczy. W naszym małżeństwie największym sprzymierzeńcem były rozmowy. Czwarta rano, rozmawialiśmy już dwie godziny, ja miałem ochotę zabić żonę tłuczkiem, ona mnie siekierą, ale z jakichś powodów mówiliśmy: "Dobra, jeszcze godzinę". Rozmawialiśmy do upadłego. Człowiek jest jednak istotą negocjującą. Istotą, która opiera się na słowie. Wypowiedzenie czegoś jest bardzo ważne. Działa inaczej niż milczenie. Dlatego miłość się deklaruje. Mówi się: "kocham cię", "nie opuszczę cię aż do śmierci", "będę ci wierny", wszystkie te bzdury, ale na czymś musimy się jednak oprzeć, nie? To jednak dopiero wstęp. Bo potem przychodzi moment, kiedy ta deklarowana miłość mówi: "Sprawdzam".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
innocentsoul

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
innocentsoul
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaepidemic epidemic
innocentsoul
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaciarka ciarka
innocentsoul
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaciarka ciarka

September 22 2018

innocentsoul
2588 7d54
Reposted frommagdenvja magdenvja viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
3030 c878 500

M. Hłasko

September 19 2018

innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl