Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

innocentsoul

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
innocentsoul
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viaEtien Etien

February 16 2018

5069 3343 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaAJK AJK
innocentsoul
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
innocentsoul
7197 a624 500
innocentsoul
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
innocentsoul
5026 9519 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
innocentsoul

Badacz duszy ludzkiej, naukowiec Arno Stern, uważał, że człowiekowi do twórczego i szczęśliwego życia niezbędne są trzy rzeczy: swobodne malowanie (nie na zadany temat i bez oceniania), taniec i muzyka.

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viabadblood badblood
innocentsoul
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
innocentsoul
Reposted frommrrru mrrru viapsychoviolet psychoviolet
innocentsoul
innocentsoul
3011 b4db
Reposted from777727772 777727772 viaEtien Etien
innocentsoul
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viabadblood badblood
innocentsoul
5181 a8bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
4919 7d1a 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaostatni ostatni
innocentsoul
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
6998 f267 500
Reposted fromseagull seagull viafoodforsoul foodforsoul
innocentsoul
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl