Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

innocentsoul
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadiedrunk diedrunk
9246 1fa4 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viaolalaa olalaa
innocentsoul
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolalaa olalaa
innocentsoul
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaretaliate retaliate
innocentsoul
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
innocentsoul

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
9330 6c8c
Reposted fromvandalize vandalize viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
innocentsoul
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
innocentsoul
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
8818 9ad1 500
Reposted fromteaholic teaholic viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
1418 6426
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
4238 df0a
Reposted fromrichtich richtich viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
2173 8151
Reposted fromlavendowy lavendowy viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
7435 7a58 500
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
innocentsoul
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl